Steun Het Zeeheldentheater

U kunt het Zeeheldentheater steunen door een eenmalige gift aan Stichting De Mix. Deze stichting is door de belastingen aangewezen als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Uw gift mag U voor 125% van Uw inkomen aftrekken. U kunt Uw gift  overmaken op bankrekeningnummer: NL96INGB0009267030 zie de geefwet Stichting De Mix organiseert allerlei bijzondere activiteiten in Het Zeeheldentheater: * Backstage met musicals door kinderen/jongeren * 'Samen uit en Thuis voor oud en jong' met als doel ouderen en kinderen samen te brengen bij voorstellingen en daardoor een bijdrage te leveren aan het tegengaan van vereenzaming * Het koor Mixed Cultures    

 

Dinsdag 16 juni

13:22:20