Koor Jan & Alleman (kaartjes via email)

  • 23 maart 2019 - 24 maart 2019
    20:00 - 05:00

Iedereen is van de wereld

Onder deze titel presenteert Jan en Alleman op 23 maart om 20.00 uur een muzikaal programma, samen met het wereldmuziekkoor van het Zeeheldentheater, ‘Mixed Cultures’ en met het straatorkest ‘Eigen Hulp’.

Het is in de week van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Het programma Iedereen is van de wereld legt de verbinding tussen de strijd tegen racisme en de strijd voor andere mensenrechten. De liederen gaan over zorg voor alle wereldburgers, zorg voor vluchtelingen, zorg voor eerlijke handel, en voor een veilige en schone wereld.

Kijk voor meer informatie op www.koorjanenalleman.nl of stuur een mail naar 23maart2019@koorjanenalleman.nl

Strijdkoor Jan en Alleman, al 45 jaar zingend voor een eerlijke wereld
Dirigent: Pim Brackenhoff
Pianobegeleiding: Henk Anijs
Regie: Marijke van Es
‘Mixed Cultures’ Koor
Dirigent: Maria voor ‘t Hekke
Straatorkest Eigen Hulp
Dirigent: Harry Over

Toegang € 12,50 (Ooievaarspas € 7,50)
Bestellen: bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL26 TRIO 0254 6434 85 ten name van “Zangkoor Jan en Alleman” onder vermelding van “23 maart”

“Iedereen is van de wereld” wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Genre:

Zaterdag 23 maart 2019

20:00

Prijzen v.a. €0

KAARTJES