Briza blijft!

Briza speelt al 25 jaar haar maatschappelijke, educatieve musicals met succes voor jeugd en jongeren. De laatste 10 jaar ook specifieke, op senioren gerichte programma’s. Haar (jeugd)voorstellingen zijn breed toegankelijk en bedoeld als opstap naar latere zelfstandige cultuurparticipatie!
Steun Briza met een gift aan het Zeeheldentheater!